Drönarkarta – Åsengården

Drönarkarta över Åsengården, Vänga. Lägergård tillhörande Equmenia.

2D rendering

3D rendering